region-ostergotland

Internationell läkarstudent

En glad man tittar ut från dörröppning till ett kontor i en sjukhusmiljö

Region Östergötland tar emot ansökningar inför sommaren från dig som har krav på klinisk praktik i din utbildning till läkare i annat land än Sverige men inom EU.

Klinisk praktik

Region Östergötland försöker erbjuda verksamhetsförlagd utbildning eller klinisk praktik för internationella läkarstudenter efter termin 6, ej omvårdnadspraktik. Målgruppen är studenter som har krav på klinisk praktik inom ramen för sin utbildning. En praktikperiod är vanligtvis 2-8 veckor. Antalet platser är dock begränsat. För närvarande kan vi enbart erbjuda klinisk praktik från och med slutet av maj till och med slutet av augusti.

Ansökan

Sista dag för att ansöka om klinisk praktik inför sommaren 2024 har passerat.

Söka klinisk praktik

Du kan söka klinisk praktik om du:

  • är registrerad som läkarstuderande vid ett universitet utanför Sverige men inom EU/EES
  • har genomfört och fått godkänt prekliniska studier
  • har genomfört och fått godkänt minst en klinisk praktik om 4 veckor
  • har goda kunskaper i svenska (nivå C1)

You can apply if you meet the following requirements:

  • Currently registered as a medical student at a university
  • Successfully completed pre-clinical studies
  • Successfully completed at least one clinical placement of 4 weeks
  • Good knowledge in Swedish (C1-level)

Resa och boende

Vi råder dig att vänta med att ordna resa till Östergötland och Sverige tills du får ett besked om att du erbjuds en klinisk praktikplacering.

Om du har frågor om svenskt visum kontakta svenska ambassaden i ditt hemland.

Du ordnar själv ditt boende under din kliniska praktik. Du som erbjuds en placering kommer att få information om olika boendealternativ inom Östergötland.

Vikariera som läkare

Du som är läkarstudent från EU kan tillfälligt få arbeta som underläkare i Sverige under studietiden om du har gjort tillräckligt med praktik. Du söker vikariat som underläkare genom att skicka e-post till verksamhetschefen på den klinik du är intresserad av. Ring växeln på 010-103 00 00 för kontaktinformation.

Det är arbetsgivaren på kliniken som skickar in en ansökan om särskilt förordnande att utöva läkaryrket till Socialstyrelsen. Eftersom utbildningarna skiljer sig mellan olika länder prövar Socialstyrelsen varje ansökan individuellt. Mer information om detta finns på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

VFU-enheten
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier