region-ostergotland

Praktikant

Genom att göra praktik får du som studerar utveckla din professionella kompetens i yrket. Du är viktig för Region Östergötland och du tas väl om hand av våra medarbetare som har en gedigen handledarutbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning och Lärande i arbete

Region Östergötland ger verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på högskole-/universitetsnivå och lärande i arbete (LIA) inom ramen för yrkeshögskolan. Denna typ av klinisk utbildning är reglerad i lokala avtal eller överenskommelser med olika utbildningsanordnare. Studenter från dessa utbildningar har förtur till våra utbildningsplatser.

Under din praktiktid kommer du att ha en handledare som handleder dig utifrån de kvalitetskriterier som finns och tar del av din inlärningsplan. Med ett eget, aktivt arbete kommer du att tillgodogöra dig viktig kunskap för att fungera inom ditt yrke i framtiden.

Region Östergötlands mål är att erbjuda en god studie- och arbetsmiljö och vi hoppas förstås att du vill komma tillbaka till oss som kollega efter dina avslutade studier.

Arbetsplatsförlagt lärande för gymnasiet och vuxenutbildning

Inom Region Östergötland erbjuder vi APL, arbetsplatslärande, för dig som går på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram, vård- och omsorgscollege eller annan vuxenutbildning som klassas som gymnasienivå. Denna typ av utbildning är reglerad i lokala avtal eller överenskommelser med de olika utbildningsanordnarna och studenter från dessa utbildningar har förtur till våra utbildningsplatser.

När du börjar din APL hos oss får du en introduktion av din handledare. Handledarna kommer under din praktik att handleda dig utifrån de kriterier som finns avtalat.

Söka praktik

Här kan du som är student söka praktikplats, examensjobb, uppsats eller kursprojekt. Kom gärna med egna förslag eller idéer om vad du vill utforska under din praktik/examensarbete hos oss. Bifoga i så fall en beskrivning av din idé så försöker vi hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person.

För dig som har frågor och funderingar kring en praktik inom hälso- och sjukvården hör gärna av dig till VFU-enheten. E-postadress: vfuenheten@regionostergotland.se

Vid frågor om praktikplats inom annan yrkeskategori än hälso- och sjukvård vänd dig istället till Stöd och service, telefon: 010-103 60 00

Praktik inom teknik, samhällsvetenskap och beteendevetenskap Länk till annan webbplats.

Teknikrelaterade samt samhälls- och beteendevetenskapliga examensarbeten, uppsatser och kursprojekt Länk till annan webbplats.


Praktik på EU-kontoret

Region Östergötlands kontor i Bryssel erbjuder praktikplats till studerande med koppling till regionen. Kontoret är ett av tio svenska regionkontor i Bryssel och samarbetar nära övriga svenska regionkontor men även andra svenska och europeiska aktörer.

Praktiktjänsten är öppen för ansökningar mellan februari till mars och/eller september till oktober och praktiken inleds i mitten av augusti eller mitten av januari. Annonsen hittar du bland Lediga jobb.

Prova på att jobba hos oss

Om du går på gymnasiet och vill prova hur det är att jobba i Region Östergötland, prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Relaterad information

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier