region-ostergotland

Bastjänstgöring (BT)

Personer i ett kontor på sjukhus, en man tittar in i kameran

Du som är läkarutbildad utomlands och som inte gjort svensk AT är välkommen att söka bastjänstgöring (BT) hos Region Östergötland.

BT i Region Östergötland

Hos oss har du goda möjligheter till individuell och professionell utveckling. Som BT-läkare träffar du många trevliga arbetskollegor och tillsammans bidrar ni till en bra arbetsmiljö.

Under din bastjänstgöring kommer du att ha ett utbildningsprogram individuellt anpassat till dig. Region Östergötland följer upp och kvalitetssäkrar dina kompetenser kontinuerligt. Vi förväntar oss att du tar initiativ till att utveckla en större självständighet medicinskt och i ditt kliniska arbete.

Våra BT-tjänster annonseras bland lediga jobb.

Bastjänstgöring kan sökas antingen som en separerad tjänstgöring på 12 månader eller integrerad i din specialistutbildning (ST).

För att vara kvalificerad att söka bastjänstgöring ska du ha krav på dig att göra BT, svensk läkarlegitimation och styrkt språkkompetens på C1-nivå. Naturligtvis har du grundläggande medicinska kunskaper och vilja att fortsätta utvecklas.

Din ansökan ska innehålla:

  • kopia av legitimation från Socialstyrelsen
  • kopia av legitimation från landet du utbildade dig i
  • intyg på svenska nivå C1 eller SAS
  • kopia språktest motsvarande C1 nivå (från Folkuniversitet)
  • kopia av dokument som styrker åberopad meritering (valfritt)

Om du inte har svenska som modersmål kommer du att få göra ett språktest motsvarande C1-nivå.

Bastjänstgöringen (BT) är en obligatorisk del i den nya läkarutbildningen och är 12 månader inom Region Östergötland.

Du gör din BT som en integrerad del i din specialistutbildning (ST). Det innebär att du söker en tjänst som ST-läkare med integrerad BT på den klinik du är intresserad av. Du blir tillsvidareanställd som ST-/BT-läkare på din specialistklinik, där du också har din närmaste chef.

Region Östergötland erbjuder även ett fåtal fristående BT-tjänster. Det är en tidsbegränsad tjänst på 12 månader. Du blir då anställd vid ST-kansliet, där din huvudhandledare och din närmaste chef finns.

Arbetstiden är normalt dagtid 40 timmar per vecka. Ibland förekommer jourtjänstgöring. Fyra veckors semester under perioden juni-augusti ingår.

Bastjänstgöringens innehåll

De kompetensområden som är aktuella under BT är i stora delar samma som under läkarutbildningen i Sverige, men med fokus på klinisk kompetens och förmåga till medicinskt beslutsfattande.

Bastjänstgöringen innehåller:

  • Introduktion fördelat över blocken (1 månad)
  • Akut sjukvård (4 månader)
  • Primärvård (4 månader)
  • Psykiatri (3 månader)

Utbildningen sker framförallt i det dagliga arbetet under handledning. Du förväntas vara en del i den kliniska vardagen och utföra läkararbete så att målen med din BT uppfylls.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Caroline BrunngårdUtbildningssamordnareBT-kansliet
Sara KinertÖvergripande ST/BT-studierektor och enhetschef
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier