region-ostergotland

Journalbeställning för vårdgivare

Här kan du som vårdgivare beställa journal för patient som vårdas hos er. Beställningen gäller journaler som finns hos regionarkivet och här finns främst journaler som är skrivna före år 2008.

Beställ journalhandlingar för vård

Fält markerade med * är obligatoriska fält som måste fyllas i för att beställningen ska kunna skickas.Typ av handlingar * (obligatorisk)
Typ av handlingar
Finns samtycke från patienten? * (obligatorisk)
Finns samtycke från patienten?Är ärendet brådskande?
Är ärendet brådskande?


Hur vill du ha journalkopiorna? * (obligatorisk)
Hur vill du ha journalkopiorna?Här kan du skriva om annan information som kan ha betydelse för ditt ärende.

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär stärkt skydd för personlig integritet och skärpta regler för hur vi får behandla dina personuppgifter.
Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakta regionarkivet

Telefon: 010-103 71 75, telefontid vardagar klockan 8.00-10.00.

E-post: regionarkivet@regionostergotland.se
Fax: 010-103 77 09

Postadress:
Regionarkivet
581 85 Linköping

Besöksadress: Roxtorpsgatan 9, Linköping

Roxtorpsgatan trafikeras av buss 5 och 23 som avgår från Resecentrum.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier