region-ostergotland

Journalkopia

Här hittar du information om hur kan ta del av uppgifter ur din journal. Hur du ska göra beror bland annat på hur gamla uppgifterna är som du söker.

Journaluppgifter skrivna efter den 1 december 2015

Uppgifter efter 1 december 2015 kan du i de flesta fall läsa i journalen via nätet genom att logga in med e-legitimation på 1177.se. Där hittar du information om bland annat läkemedel, diagnoser, vårdkontakter, remisser, vaccinationer samt svar från exempelvis labb eller röntgen. Du kan också läsa de journalanteckningar som har skrivits.

Har du inte tillgång till dator eller behöver ta del av journalhandlingar som inte finns i journalen via nätet kan du vända dig till den mottagning eller enhet där du har behandlats. De tar då ut en papperskopia åt dig.

Läs journalen på 1177.se Länk till annan webbplats..

Journaluppgifter skrivna mellan 2008 och 1 december 2015

Om du vill ta del av information skriven under åren 2008 till 2015 ska du i första hand vända dig till den mottagning eller enhet där du har behandlats. De tar då ut en papperskopia på journalen åt dig. Är du osäker på vilken vårdenhet du har besökt, kan du kontakta regionarkivet. Ange ditt namn, personnummer och adress, vilka uppgifter du vill få fram och vilken tidsperiod som avses. För att du ska få snabb hjälp behöver beskrivningen vara så tydlig som möjligt.

Journaluppgifter som är skrivna före 2008 eller journaler från verksamheter som upphört

Om du vill ta del av journal som är skriven före år 2008 eller journal från en upphörd verksamhet kontaktar du Regionarkivet eller fyller i vårt webbformulär. En vanlig uppfattning är att varje person har en journal där all vårdinformation finns samlad. Det stämmer inte utan varje klinik, vårdcentral eller annan vårdenhet har en journal för varje patient de har behandlat. Du har därför troligtvis flera journaler. För att vi ska kunna ta fram rätt journal räcker det därför inte med personnummer utan vi behöver även veta när, var och för vad du sökte vård. Därför behöver du fylla i så många fält i formuläret.

Beställ journaluppgifter om dig själv

Beställ en annan persons journal

Journalkopior till tredje part

För att Region Östergötland ska kunna skicka journalkopior till en tredje part, det vill säga försäkringsbolag, organisationer, andra myndigheter eller en enskild person, måste det finnas ett samtycke från patienten. Det är viktigt att samtycket är tydligt formulerat och att vi kan se vilka uppgifter patienten har lämnat sitt samtycke till att dela med en tredje part.

Avgifter för kopiering

Kopiering ur Region Östergötlands arkivhandlingar är gratis upp till nio sidor. Från den tionde sidan blir det en avgift på 60 kr och därefter 6 kr per tillkommande sida. Maxbelopp för kopiering ur egen journal är 450 kr. Portokostnad och eventuell kostnad för rekommenderad försändelse tillkommer.

Kontakta regionarkivet

Telefon: 010-103 71 75, telefontid vardagar klockan 8.00-10.00.

E-post: regionarkivet@regionostergotland.se
Fax: 010-103 77 09

Postadress:
Regionarkivet
Region Östergötland
581 85 Linköping

Besöksadress: Roxtorpsgatan 9, Linköping

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier