region-ostergotland

Säkerhetsläget och Ukraina

Här samlas information om Region Östergötlands arbete utifrån säkerhetsläget till följd av kriget i Ukraina.

Så arbetar Region Östergötland

Region Östergötland ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera även i kris. Kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetsläget i Europa kan komma att påverka regionens verksamhet på olika sätt. Verksamheten pågår som vanligt, samtidigt som regionen har en beredskap att kunna möta oväntade händelser. Region Östergötland har också en nära samverkan med Länsstyrelsen, länets kommuner och nationella myndigheter.

Mer information på sidan Kris- och katastrofmedicinsk beredskap

Regionen har också beredskap via Företagsjouren, Energikontoret och ALMI för rådgivning till företag som påverkas akut eller på längre sikt. Information till företag uppdateras löpande via East Swedens webbplats.

East Sweden Business Region (eastsweden.se) Länk till annan webbplats..

Flyktingmottagande

Regionen arbetar för att ge flyktingar som kommer till länet möjlighet till hälsoundersökning, vaccinationer och sjukvård. Arbetet sker i samverkan med andra aktörer.

På 1177.se finns översatt information om hälso-och sjukvård till de som flyr kriget och kommer till Sverige och Östergötland för att söka skydd.

To seek healthcare in Sweden (1177.se) Länk till annan webbplats.

Your guide to healthcare in Östergötland (1177.se) Länk till annan webbplats.

Flyktingar erbjuds kostnadsfri vaccination mot covid-19.

Information om hälsa och vård på ukrainska (1177.se) Länk till annan webbplats.

Information för vårdgivare

På Region Östergötlands vårdgivarwebb finns samlad information till dig som möter flyktingar från Ukraina i vården.

Vård av personer från andra länder (vardgivare.regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik

Du som jobbar på en myndighet eller organisation som hjälper nyanlända flyktingar kan kontakta Östgötatrafikens kundtjänst på 0771-21 10 10.

Ukrainska flyktingar i Östergötland (ostgotatrafiken.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpinsatser

Region Östergötland är positiv till att bidra med det stöd vi kan ge dem som drabbats av kriget. Förfrågningar om att exempelvis bistå med sjukvårdsinsatser, sjukvårdsmaterial eller läkemedel till Ukraina samordnas nationellt för att säkerställa att rätt material doneras och att det finns en mottagande part.

För den som vill bidra med frivilliga hjälpinsatser hänvisar vi till de etablerade hjälporganisationerna.

Hantera oro

Det är många som känner oro över kriget och det förändrade omvärldsläget.

Stöd vid oro (krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Råd och stöd om oro (1177.se) Länk till annan webbplats.

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn om kriget (bris.se) Länk till annan webbplats.

Var källkritisk!

Risken för desinformation och påverkanskampanjer ökar vid krig och kriser. Var källkritisk och tänk dig för innan du delar information.

Att tänka källkritiskt (krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Tänk säkert (msb.se) Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier