region-ostergotland

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap

Ibland sker kriser och katastrofer som drabbar både individer och samhället. Det kan till exempel vara en bussolycka, ett elavbrott, en brand eller ett utbrott av en allvarlig smitta.

Region Östergötland har en kris- och katastrofmedicinsk planering för allvarliga eller särskilda händelser. Vissa händelser måste organiseras och ledas på ett särskilt sätt och Region Östergötland har katastrofplaner som beskriver hur sjukvården ska göra det.

Det finns året runt alltid en funktion benämnd Tjänsteman i beredskap - TiB i Region Östergötland som är i beredskap för att kunna hantera och organisera sjukvården vid en särskild händelse eller när det finns risk för att en allvarlig eller särskild händelse ska ske. Funktionen tar emot larm enligt särskilda kriterier. Vid behov kan ett antal nyckelpersoner kallas in för att leda verksamheten genom särskild sjukvårdsledning. Medarbetare larmas också, för att kunna förstärka sjukvården om behovet är stort.

Region Östergötland samverkar med exempelvis polisen, räddningstjänsten och länsstyrelsen före, under och efter större händelser.

Lyckligtvis sker inte allvarliga eller särskilda händelser så ofta. Det ställer krav på att regionens medarbetare får öva för att ändå vara väl förberedda för det oförutsägbara när det väl händer.

Vid Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) genomförs utbildningar, övningar och forskning inom området. KMC har även nationella och internationella kursdeltagare.

Kontakt beredskapssamordnare

E-post: BeredskapssamordnareRegionOstergotlandKmc@regionostergotland.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier