region-ostergotland

Informationssäkerhet

Information är en tillgång som, precis som andra viktiga tillgångar i Region Östergötland, måste få ett adekvat skydd. Information förekommer i många former. Den kan exempelvis vara tryckt eller skriven, elektroniskt lagrad, skickad med post eller e-post, visad på film eller talad. Oavsett vilken form informationen har, eller på vilket sätt den hanteras, måste den alltid få ett godtagbart skydd.

Informationssäkerhet är en naturlig del i Region Östergötlands verksamhet och processer. Informationssäkerhetsarbetet har som syfte att öka kvalitet, skydda information mot förekommande hot, förhindra negativa händelser samt reducera konsekvenserna, om de trots allt inträffar. På detta sätt bidrar informationssäkerhetsarbetet till att maximera värdet av regionens verksamhet.

Informationssäkerhet kännetecknas av:

  • Konfidentialitet. Det innebär att information ska skyddas från obehöriga.
  • Riktighet. Det betyder att information och behandlingsmetoder skyddas så att de är fullständiga och korrekta.
  • Tillgänglighet. Det innebär att information ska vara tillgänglig när den behövs.
  • Spårbarhet. Det betyder att det går att följa hur och när information har hanterats.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier