region-ostergotland

Dataskyddsombud

Region Östergötland har ett dataskyddsombud som bland annat har i uppdrag att vara en kontakt för personer som Region Östergötland behandlar personuppgifter om (registrerade).

Dataskyddsombudets arbetsuppgifter, ställning och kompetenskrav regleras i dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsombudet arbetar bland annat med att informera, ge råd, granska efterlevnaden av dataskyddslagstiftning och vara kontaktperson för registrerade.

Att registrerade ska ha en möjlighet att kontakta dataskyddsombudet har sin grund i att det utgör en trygghet för de registrerade. Dataskyddsombudet utgör dock inte ett ombud varken för den registrerade eller för Region Östergötland.

Frågor till dataskyddsombudet

Om Region Östergötland behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta dataskyddsombudet i frågor som har koppling till:

  • behandlingen av dina personuppgifter som Region Östergötland utför
  • dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Om du anser att Region Östergötland behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan även ge information, till Region Östergötlands dataskyddsombud, om eventuellt fel i behandlingen av dina personuppgifter som du anser att Region Östergötland har gjort/gör.

Klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta dataskyddsombudet

Om du har frågor eller vill ge information med koppling till punkterna ovan kan du fylla i formuläret här nedanför och skicka det till Region Östergötlands dataskyddsombud via post.

Förfrågan om stöd från Region Östergötlands dataskyddsombud Pdf, 124.3 kB.

Dataskyddsombudet kan kontaktas på följande sätt:

E-post: dataskyddsombud@regionostergotland.se

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Postadress:
Region Östergötland
Dataskyddsombud
581 91 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier