region-ostergotland

Kostnader för hälso- och sjukvård

Den avgift som en patient betalar täcker bara en del av kostnaden för den vård som hen får. Den skatt som invånarna i Östergötland betalar till Region Östergötland används till resten av kostnaden.

Några exempel på vad en patient betalar och vad den verkliga kostnaden är:

  • Du gör ett läkarbesök på en vårdcentral och betalar 200 kronor. Verklig kostnad: cirka 3 100 kronor.
  • Du gör ett distriktssköterskebesök och betalar 200 kronor. Verklig kostnad: cirka 1 500 kronor.
  • Du är med om en förlossning (som är okomplicerad) och betalar 100 kronor. Verklig kostnad: cirka 40 000 kronor.
  • Du får höftleden utbytt och betalar 100 kronor per dag i fem dagar. Verklig kostnad: cirka 107 000 kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att arbeta för en god hälsa hos befolkningen och en god hälso- och sjukvård. Totalt beställer nämnden hälso- och sjukvård för 13 miljarder kronor under ett år och svarar därmed för den största delen av Region Östergötlands kostnader.

Nästan hälften av pengarna används till närsjukvård och knappt hälften av dessa används i sin tur till primärvård (vårdcentraler). 39 procent går till länsövergripande specialistsjukvård. Det är den typ av vård som de flesta människor inte behöver så ofta; till exempel kirurgi eller cancervård. I den del i tabellen som beskrivs som övrigt ingår främst sjukresor, folkhälsoarbete och smittskyddsverksamhet.

Kostnader för hälso- och sjukvård

Kostnad

Andel i procent

Länsövergripande specialistsjukvård

39 %

Specialistsjukvård inom närsjukvård

27 %

Primärvård

19 %

Högspecialiserad regionsjukvård

8 %

Tandvård

2 %

Övrigt

5 %

Kostnader per sjukdomsgrupp 2021

Om kostnaderna för hälso- och sjukvård istället beskrivs per sjukdomsgrupp ser de ut så här:

Sjukdomsgrupp

Andel av kostnad i procent

Hjärt-/kärlsjukdomar

10 %

Psykiska sjukdomar

10 %

Tumörsjukdomar

9 %

Skador och förgiftningar

8 %

Sjukdomar i rörelseorganen

6 %

Matsmältningsorganens sjukdomar

5 %

Ej registrerat

5 %

Andningsorganens sjukdomar

4 %

Nervsystemets sjukdomar

3 %

Sjukdomar i urin- och könsorganen

3 %

Endokrina sjukdomar

3 %

Koder för särskilda ändamål (covid-19)

3 %

Hudsjukdomar

2 %

Graviditet och förlossning

2 %

Övriga sjukdomar

27 %

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier