region-ostergotland

Josefine trivs bäst med intensivvård

Undersköterska samtalar med en kollega

I tio år har Josefine Kvarnbåge arbetat som undersköterska inom intensivvården. För snart två år sedan bestämde hon sig för att studera vidare till specialistundersköterska inom akut- och intensivvård.

Jag kände att det var ett bra sätt att fördjupa mina kunskaper och ta ett steg vidare på karriärstegen.

Vidareutvecklas inom rollen

Josefine Kvarnbåge har lång erfarenhet som undersköterska inom intensivvården. De senaste åren har hon arbetat på thoraxintensiven och det är också där hon nu har sin utbildningstjänst. Josefine läser till specialistundersköterska inom akut- och intensivvård på halvtid, med bibehållen lön, och arbetar på kliniken på halvtid.

- Jag har insett att det är inom intensivvården jag trivs bäst och kände att jag ville vidareutvecklas inom min roll, säger hon. Jag hade inget större intresse av att läsa till sjuksköterska, så jag valde att läsa vidare till specialistundersköterska i stället.

För Josefine Kvarnbåge har utbildningen till specialistundersköterska varit ett sätt att knyta ihop sin långa erfarenhet med teoretiska kunskaper.

Ett steg vidare på karriärstegen

- Jag känner att jag har fått en djupare förståelse och kunskap i det praktiska arbetet, säger hon. Och utbildningen ger mig möjlighet att ta en annan roll på kliniken, med mer ansvar och utökade arbetsuppgifter. Så för mig är det ett sätt att ta ett steg vidare på karriärstegen.

- Själva utbildningen har varit jättebra, med bra föreläsningar av hög kvalitet. Och det har varit intressant att träffa andra med olika erfarenheter och lära av varandra.

Inom ramen för specialistutbildningen har Josefine också gjort praktik på andra kliniker inom akut- och intensivvård.

Det har varit jätteintressant, att se hur andra arbetar och kunna plocka med de bästa delarna tillbaka till min egen arbetsplats.

Undersköterska i en vårdmiljö på ett sjukhus.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier