region-ostergotland

Anmälan om kommersiell trafik

Har du trafiktillstånd, så får du bedriva yrkesmässig trafik.

Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar om den som söker trafiktillstånd är lämplig att få ett trafiktillstånd och driva ett trafikföretag. Den som har ett trafiktillstånd kan starta en kollektivtrafiklinje. Detta ska då anmälas det till den regionala kollektivtrafikmyndigheten så att anmälan är myndigheten tillhanda senast 21 dagar innan kollektivtrafiken påbörjas, ändras eller upphör. Anmälningsblanketten finns på denna sida.

Har frågor eller vill göra en anmälan, kontakta kollektivtrafikmyndigheten:

E-post: rktm@regionostergotland.se

Postadress
Region Östergötland, RKTM
581 91 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Regionala kollektivtrafikmyndigheten
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier