region-ostergotland

Kartor och parkering på Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Hitta till Vrinnevisjukhuset och se var du kan parkera bil eller cykel.

Bilparkering

På sjukhusområdet i Norrköping finns en markparkering för patienter och besökande vid huvudentrén.

Parkeringsavgift:
Du betalar 10 kronor totalt för tre timmar, därefter 6 kronor/timme mellan klockan 08.00-22.00
1 krona/timme mellan klockan 22.00-08.00

Du kan betala med betalkort eller mynt i parkeringsautomaterna. Du kan också betala via sms eller app, appen heter EasyPark. EasyParks kundtjänst har telefonnummer: 0770 - 11 22 00. Mer information finns i anslutning till parkeringen.

Information om kontrollavgifter (vardgivare.regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.

Parkeringsplatser för dig som är rörelsehindrad

På sjukhusområdet finns reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära sjukhusbyggnadernas ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken. Här parkerar du gratis.

På- och avstigningszon

Intill huvudentrén finns en av- och påstigningszon där du får stå 15 minuter om du ska hämta eller lämna någon på sjukhuset. I receptionen finns rullstolar att låna för den som har rörelsesvårigheter.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier