region-ostergotland

Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Vrinnevisjukhuset huvudentré

Ett sjukhus med fokus på hög patientsäkerhet, god samverkan och högklassig utbildning.

Om Vrinnevisjukhuset

 Vrinnevisjukhuset i Norrköping är ett länssjukhus för invånarna i den östra länsdelen. Sjukhuset har cirka 2 500 anställda och erbjuder modern diagnostik, behandling och sjukvård av hög kvalitet.

Här finns barnakut, förlossningsvård och specialistkliniker inom ett stort antal medicinska områden. Alla planerade kejsarsnitt i Östergötland tas emot på Vrinnevisjukhuset. Akut sjuka och skadade får medicinsk hjälp dygnet runt.

Forskning och utbildning

Vrinnevisjukhuset samverkar med de andra sjukhusen inom Region Östergötland, med länsdelens vårdcentraler och med den Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Många medarbetare deltar aktivt i forskning och utbildning av framtidens vårdpersonal och här utbildas läkarstudenter.

Nära känsla och nära naturen

Sjukhuset har lyckats behålla den personliga och nära känslan av ett litet sjukhus, trots att det idag är stort med ett brett utbud av vård. Det är vackert beläget vid Vrinneviskogen där de naturnära omgivningarna uppskattas av både patienter och medarbetare. Arkitekturen präglas av låg och öppen bebyggelse.

Bygger för framtiden

Sedan ett antal år pågår en stor om- och nybyggnation av Vrinnevisjukhuset. Sjukhuset ska bli ett modernt och flexibelt akutsjukhus med lokaler som underlättar för en trygg och säker sjukvård och erbjuder medarbetarna en god arbetsmiljö. Byggnationerna sker parallellt med ordinarie vårdverksamhet.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier