region-ostergotland

Kartor och parkering på Universitetssjukhuset i Linköping

Hitta till Universitetssjukhuset i Linköping och se var du kan parkera bil eller cykel.

Kartor

På- och avstigningszoner

Vid södra och norra entrén finns av- och påstigningszoner där du får stå 10 minuter om du ska hämta eller lämna någon på sjukhuset. I receptionerna finns rullstolar att låna för den som har rörelsesvårigheter.

Bilparkering

På sjukhusområdet i Linköping finns två bilparkeringar för patienter och besökare:

  • Markparkering vid södra entrén.
  • Parkeringshus US norra vid norra entrén.

Parkering för rörelsehindrade

På sjukhusområdet finns reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära sjukhusbyggnadernas ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken. Här parkerar du gratis. Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns även i parkeringshuset US norra men dessa platser är avgiftsbelagda.

US norra

Region Östergötland äger parkeringshuset vid US Norra men hyr ut det till Dukaten som ansvarar för parkeringen och den dagliga driften. Kontakta därför Dukaten AB (dukaten.se) Länk till annan webbplats.om du har frågor om parkering eller parkeringstaxor.

US södra

Region Östergötland äger parkeringsområdena vid US södra, medan Securitas sköter den dagliga driften. Om du har frågor om parkering kontakta Securitas kundtjänst på telefonnummer 010-470 10 30 i första hand och i andra hand Region Östergötlands växel på telefonnummer 010-103 00 00.

Parkeringsavgifter på US södra

14 kronor/timme klockan 08.00-22.00
1 krona/timme mellan 22.00–08.00.
Max 85 kronor per dygn och tillfälle.

Besöksparkeringen vid US Södra har bommar. Du betalar avgiften på väg tillbaka till bilen i betalautomater på parkeringsområdet. Du betalar endast för den tid du står parkerad och behöver inte oroa dig för att parkeringstiden ska gå ut. Du kan betala med mynt eller kort. Parkeringarna är öppna dygnet runt.

Kontrollavgifter för parkering (vardgivare.regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.


Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier