region-ostergotland

Kartor och parkering på Lasarettet i Motala

Hitta till Lasarettet i Motala och se var du kan parkera bil eller cykel.

Bilparkering

På sjukhusområdet i Motala finns två parkeringar för patienter och besökande:

  • Markparkering vid huvudentrén
  • Markparkering vid B-Entrén

Parkeringsavgift:

10 kronor för tre timmar, därefter 6 kronor/timme mellan klockan 08.00-22.00
1 krona/timme mellan klockan 22.00-08.00

Du kan betala med betalkort eller mynt i parkeringsautomaterna. Du kan också betala via SMS/app. Information finns i anslutning till parkeringarna.

Information om kontrollavgifter (vardgivare.regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.

Parkering för rörelsehindrade

På sjukhusområdet finns reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära sjukhusbyggnadernas ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken. Här parkerar du gratis.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier