region-ostergotland

Lasarettet i Motala

Lasarettet i Motala

Lasarettet i Motala har det mindre sjukhusets alla fördelar och samtidigt en stor bredd och en hög kompetens.

Om Lasarettet i Motala

Verksamheten på Lasarettet i Motala tillgodoser de flesta vårdbehov hos invånarna i västra Östergötland. På sjukhuset är totalt cirka 1 100 medarbetare inom många olika yrken verksamma.

Bred verksamhet

Sjukhuset erbjuder både bas- och specialistvård och bedriver akutsjukvård, öppenvård, slutenvård och avancerad hemsjukvård. Här finns bland annat barn- och kvinnosjukvård, operationsverksamhet, akut hjärtsjukvård, äldrevård och palliativ vård.

På sjukhuset finns också psykiatri och habilitering samt närsjukvårdens enhet för rehabilitering. Andra verksamheter som finns är röntgen, dialys samt ögonsjukvård, hörselvård och specialisttandvård.

Samverkan med privat vårdgivare

Viss verksamhet på Lasarettet i Motala bedrivs av privat vårdgivare. Capio specialistvård i Motala driver ortopedi, kirurgi, hud och anestesi- och operationsverksamhet.

Med sikte på framtiden

Under de senast åren har sjukhuset genomgått omfattande renovering och satsningar inför framtiden pågår ständigt. Inte bara lokalerna renoveras och anpassas för framtiden. I Motala finns en lång tradition av nytänkande och kvalitetsarbete i svensk hälso- och sjukvård. Verksamheten deltar ofta i pilotstudier och framtidsinriktade satsningar. Forskning och utveckling samt systematiskt förbättringsarbete är en del av vardagen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier