region-ostergotland

Avgifter och regler

Här hittar du information om betalning, remiss och egenremiss, vårdgaranti och vård av personer från andra länder. Allt som rör din vård finns också på 1177.se.

Patientavgifter, fakturor, autogiro, högkostnadsskydd och frikort

De patientavgifter som gäller inom Region Östergötland gäller också hos vårdcentraler som ingår i vårdval och hos privata vårdgivare som har avtal med regionen. Barn och ungdomar under 20 år har fri hälso- och sjukvård. För barn upp till 18 år är de flesta läkemedel kostnadsfria.

Patientavgifter och högkostnadsskydd i vården på (1177.se) Länk till annan webbplats.

Kostnader för tandvård på (1177.se) Länk till annan webbplats.

Kostnader för läkemedel på recept på (1177.se) Länk till annan webbplats.

Har du frågor om fakturor och patientavgifter från Folktandvården? Ring kliniken du har besökt eller använd e-tjänsten ”kontakta mig” på tandvårddsklinikens kontaktsida på 1177.se.

Hitta kontaktuppgifter till Folktandvårdens kliniker (1177.se) Länk till annan webbplats.

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att du ska erbjudas vård inom vissa tidsgränser, däremot reglerar inte vårdgarantin om vård ska ges eller vilken vård du ska få.

Vårdgaranti (1177.se) Länk till annan webbplats.

Remiss och egenremiss

Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du först hade kontakt med. Då kan du behöva en remiss. Det är ett besked från mottagningen om att du behöver en mer specialiserad undersökning eller vård. Ibland kan du också själv skriva en så kallad egenanmälan eller egen vårdbegäran.

Remiss och egenremiss (1177.se) Länk till annan webbplats.

Patientjournalen

När en person söker och får vård skrivs en patientjournal. Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in på 1177.se. Du kan också vända dig till respektive vårdenhet och begära ut kopior.

Patientjournalen på (1177.se) Länk till annan webbplats.

Läs din journal på (1177.se) Länk till annan webbplats.

Begär ut journalkopia

Vård av personer från andra länder

Personer från andra länder som blir sjuka i Sverige har alltid rätt till nödvändig vård. Vad kostnaden för vården blir beror på från vilket land personen kommer och vilken typ av vård det handlar om.

Vård av personer från andra länder (1177.se) Länk till annan webbplats.

Vård i Sverige om man är utlandssvensk (1177.se) Länk till annan webbplats.

Vård i Sverige om man är asylsökande, gömd eller papperslös på (1177.se) Länk till annan webbplats.

Vi sparar dina prover

Biobankslagen säger att du som patient ska informeras om att prov sparas och vad prov får användas till.

Läs mer om biobankslagen på (1177.se) Länk till annan webbplats.

Allmän information om biobankslagen och biobanker på svenska och andra språk finns på Biobank Sveriges webb (biobanksverige.se) Länk till annan webbplats.

Kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor

Telefon: 010-103 22 88

E-post
ekonomi@regionostergotland.se

Postadress
Region Östergötland
Kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor
581 85 Linköping

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier