region-ostergotland

Anmälan om vårdskada - lex Maria

Region Östergötlands verksamheter ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra, en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Region Östergötland informerar via webbplatsen om när en lex Maria-anmälan görs och vad anmälan gäller. Det är en del av patientsäkerhetsarbetet och främjar ett förebyggande förhållningssätt.

Region Östergötlands lex Maria-ärenden

Om lex Maria på 1177.se Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier