region-ostergotland

Epilepsikirurgi

Universitetssjukhuset i Linköping (US) ligger i framkant nationellt när det gäller epilepsikirurgi. US har till exempel stor erfarenhet av vakenkirurgi som är en av operationsmetoderna som används.

Omkring 80 000 personer i Sverige har diagnosen epilepsi. De flesta kan framgångsrikt behandlas med mediciner, men cirka en tredjedel blir inte anfallsfria trots läkemedel. Vissa av dessa patienter kan bli hjälpta av ett kirurgiskt ingrepp, men först krävs en omfattande utredning. Universitetssjukhuset i Linköping har lång erfarenhet och stor kunskap av avancerade utredningar och epilepsikirurgi och har bedrivit sådan verksamhet sedan 1995. Sedan 2016 finns en integrerad enhet som bygger på ett nära samarbete mellan klinikerna för neurologi, neurokirurgi, neurofysiologi, barn- och ungdomsmedicin och radiologi. Ett multidisciplinärt team med läkare, sjuksköterskor och psykolog arbetar tillsammans med de omfattande utredningar som krävs för att komma fram till om ett kirurgiskt ingrepp är möjligt och kan hjälpa patienten att bli anfallsfri eller att få färre anfall.

Flera undersökningsmetoder

Olika undersökningsmetoder används för att hitta och kartlägga det område i hjärnan där anfallen startar. Det handlar om undersökningar med bland annat datortomografi (DT), magnetkamera (MR), elektroencefalografi (EEG) – där hjärnbarkens elektriska aktivitet registreras med hjälp av elektroder som klistras fast på skalpen –, positronemissionstomografi (PET) – där den kemiska ämnesomsättningen i hjärnans funktion visas – och enfotonsemissionstomografi (SPECT) – som mäter hur stort blodflödet är i hjärnans olika delar. US är ett av några sjukhus i landet som har SPECT.

Olika operationsmetoder

US erbjuder även olika typer av operationer vid epilepsikirurgi. En av dem är vakenkirurgi som sjukhuset har stor erfarenhet av. Då väcks patienten under en del av ingreppet för att områden i hjärnan som styr språk och motorik ska kunna lokaliseras och övervakas. En annan metod som används är laserablation som är mer skonsam än öppen kirurgi. 2022 genomfördes landets första laserablation (LITT) av temporallobsepilepsi (TLE) på US. Metoden innebär att en tunn kateter förs genom ett litet hål i kraniet till den del av temporalloben där det epileptiska anfallet startat. Området värmebehandlas så att cellerna dör och det epileptiska området löses upp. Katetern styrs med hög precision av robotteknik, och själva behandlingen görs i en magnetkamera.

Forskning om vakenkirurgi

Varje år behandlas i genomsnitt tio patienter från Sydöstra sjukvårdsregionen (Östergötland, Kalmar och Jönköping) med epilepsikirurgi på US. På sjukhuset bedrivs också forskning inom området, till exempel om vakenkirurgi.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier