region-ostergotland

Extern remiss

Region Östergötland använder i utvalda upphandlingar så kallad extern remiss under upphandlingsprocessen, för att ge potentiella leverantörer möjligheter att lämna synpunkter på delar av ett preliminärt förfrågningsunderlag, innan upphandlingen annonseras.

Region Östergötland vill genom extern remiss:

  • öka dialogen med bland annat leverantörer och branschorganisationer,
  • utveckla och förbättra våra förfrågningsunderlag,
  • få in fler anbud.

Vad händer efter en extern remiss?

När publiceringstiden för den externa remissen har passerat, går Region Östergötland igenom samtliga inkomna synpunkter.

Därefter utformar vi ett slutligt förfrågningsunderlag, som vi kort därefter publicerar elektroniskt. Vi lämnar ingen direkt återkoppling på inkomna synpunkter.

E-post, handlingar eller brev som skickas till Region Östergötland blir offentlig handling. Extern remiss hanteras som en del i av arbetsmaterialet i upphandlingen, och dessa sekretessbeläggs tills tilldelningsbeslut skickats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier