region-ostergotland

Att tänka på vid anbudsgivning

Att göra affärer med Region Östergötland följer en standardiserad procedur. Nedan listar vi viktiga punkter att tänka på vid anbudsgivning.

Att tänka på när du lämnar anbud:

 1. Vilken typ av upphandling gäller? Flera former finns, som till exempel direktupphandling, förenklad upphandling, öppen eller selektiv upphandling.
 2. Svara på alla skall-krav i förfrågningsunderlaget och ange att dessa accepteras. I annat fall föreligger det grund för att anbudet förkastas.
 3. Var noga med att besvara alla frågor, även det som kan tyckas självklart, men enbart besvara det som efterfrågas eftersom upphandlingen inte tar hänsyn till annan extrainformation. Svaren ges på svenska språket om inget annat anges.
 4. Se till så att anbudet inkommer i rätt tid!
  Anbudet ska vara TendSign tillhanda på den i förfrågningsunderlaget angivna sista dagen. Region Östergötland är skyldig att förkasta för sent inkommet anbud.
 5. Följ förfrågningsunderlagets uppställning i anbudet.
 6. Glöm inte att ange firmanamn, organisationsnummer, adress och kontaktperson.

Innan du skickar in anbudet, kontrollera:

 • att alla frågor är besvarade
 • att samtliga bilagor är med
 • att anbudet är undertecknat.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier