region-ostergotland

Forskningspris delades ut för första gången

Tre personer framför en vägg med information om Forskningens dag vid utdelningen av forskningspriset.
Pristagaren Daniel Wilhelms (mitten) tillsammans med regionstyrelsens ordförande Marie Morell och forskningsdirektören Mats Ulfendahl.

I samband med Forskningens dag fick Daniel Wilhelms, docent och överläkare i akutsjukvård vid Universitetssjukhuset i Linköping, ta emot Region Östergötlands forskningspris till yngre forskare 2023. ”Jag ser priset som ett erkännande, inte bara till mig utan till alla mina kollegor på akutmottagningen i Linköping”, säger Daniel Wilhelms.

Regionstyrelsen beslutade i september att tilldela 2023 års forskningspris till yngre forskare till Daniel Wilhelms. Förutom att vara överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, är Daniel Wilhelms också docent och adjungerad universitetslektor vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper vid Linköpings universitet.

Av motiveringen framgår att Daniel Wilhelms får priset bland annat för att på kort tid etablerat sig som en framgångsrik forskningsledare med nydanande forskning i gränssnittet mellan sjukvård, grundforskning och teknik. Forskningen har potentiellt stor nytta för de över två miljoner patienter som varje år söker en akutmottagning i Sverige.

Priset delades ut i samband med Forskningens dag i Region Östergötland, den 20 november. Platsen var Ljusgården i Universitetssjukhuset i Linköping. Regionstyrelsens ordförande Marie Morell lämnade över prischeck och diplom under högtidliga former. Därefter höll Daniel Wilhelms en presentation av sig och sin forskning.

– Den kliniska forskningen spelar en oerhört viktig roll i utvecklingen av hälso- och sjukvården och är till stor nytta för patienterna. Därför är vi glada över att det första forskningspriset går till en yngre forskare som på många sätt bidrar till att utveckla forskningsmiljön kring akutsjukvården, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).)

Se film där Daniel Wilhelms berättar om sin forskning och om vad priset innebär för honom och hans kollegor:

Om Region Östergötlands forskningspris till yngre forskare

Forskningspriset består av ett forskningsanslag till pristagaren på en miljon kronor per år under tre år och ett personligt pris på 100 000 kronor. Syftet med priset är att lyfta fram yngre forskare som framgångsrikt kombinerar kliniskt arbete med klinisk forskning av hög kvalitet. Genom priset vill regionen stimulera yngre medarbetare till en fortsatt klinisk forskarkarriär efter disputation samt bidra till att klinisk och patientnära forskning bedrivs och implementerats i hälso- och sjukvården.

Läs tidigare nyhet Regionens nya forskningspris går till forskare inom akutsjukvård

Om Forskningens dag

Forskningens dag i Region Östergötland genomfördes för första gången den 20 november 2023. Förutom att forskningspriset till yngre forskare 2023 delades ut, fick deltagarna ta del av presentationer om forskningen i hälso- och sjukvården och dess betydelse för den kliniska verksamheten. Bland annat presenterade yngre, lovande forskare sin forskning. Dagen avslutades med panelsamtal om hur den kliniska forskningen kan bli en integrerad del av den kliniska verksamheten.

Läs mer om Forskningens dag i Region Östergötland

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier