region-ostergotland

Tandvård

Du väljer själv vilken tandläkare eller tandhygienist du ska gå till. Du kan gå till en av Folktandvårdens kliniker eller en privat tandvårdsklinik.

Är du vårdgivare? Vårdgivarinformation för tandvården finns nu på Region Östergötlands nya vårdgivarwebb. Länk till annan webbplats.

Här hittar du tandvårdsportalen Munter för vårdgivare. Länk till annan webbplats.

Akut tandvård

Om du behöver akut tandvård, kontakta din ordinarie tandläkarklinik. Om du saknar tandläkare eller om din ordinarie folktandvårdsklinik är stängd, ring 1177 så hänvisas du till folktandvårdens jour.

De privata tandläkarna har gemensamma jourer per länsdel för akut tandvård:

  • Östra länsdelen, telefon: 011-10 76 00
  • Centra länsdelen, telefon: 013-16 24 40
  • Motala/Vadstena, telefon: 0730-400 448

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier