region-ostergotland

Rättspsykiatrisk öppenvård

Det här gör vi på öppenvården

  • Den rättspsykiatriska öppenvården (RPÖV) kontrollerar följsamhet av patientens villkor inom ramen för den rättspsykiatriska öppenvården samt ger stöd, handledning och rådgivning i anslutning till dessa.
  • RPÖV använder den kunskap som byggts upp runt patienten under slutenvårdstiden och nyttjar detta kunnande till att koordinera samverkan mellan olika vård- och biståndsgivare på bästa sätt .
  • RPÖV bedriver i huvudsak sitt arbete mobilt, företrädesvis inom Östergötlands län.

Om en patient blir hastigt försämrad

Om patient som har öppen rättspsykiatrisk vård blir försämrad eller om det uppstår avvikelser från öppenvårdsvillkoren, ska regionkliniken i Vadstena omedelbart kontaktas.

, kontakta RPR Vadstena

Telefon: 010-104 82 27 eller 070-306 95 10.
Måndag till fredag mellan klockan 07.00 och 16.00

Övrig tid se kontaktuppgifter för vårdplatsförfrågan.

För icke akuta ärenden, kontakta oss via epost:

RattspsykOppenvardenPCbrevlada@regionostergotland.se

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier