region-ostergotland

Patienters och befolkningens syn på vården

Kunskap om hur patienterna och befolkningen upplever och uppfattar vårdens kvalitet är viktig för att utveckla och förbättra vården. Därför görs varje år ett antal mätningar både nationellt och i regionen.

Nationell patientenkät

Varje år genomförs en nationell patientenkät. Vartannat år inom primärvården (vårdcentralerna) och vartannat år inom den specialiserade vården. Alla regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Region Östergötland gör egna mätningar utöver de nationella, bland annat mäts patienternas omdöme av vårdcentralerna och tillgängligheten på akutmottagningarna varje år.

Resultaten från den nationella patientenkäten används också som underlag för jämförelser, ledning och styrning.

Nationella patientenkäten (patientenkat.se) Länk till annan webbplats.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Alla regioner deltar i undersökningen. Syftet med undersökningen är att fånga be­folkningens syn på svensk hälso- och sjukvård - deras attityder, förväntningar och erfarenheter. Målet är att resultaten ska fungera som underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, både lokalt och nationellt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier