region-ostergotland

Neonatal intensivvård

Den neonatala intensivvårdsavdelningen (neonatal-IVA) på Universitetssjukhuset i Linköping (US) är en av sex högspecialiserade neonatal IVA-enheter i landet.

Här ges en högspecialiserad intensivvård till för tidigt födda barn från graviditetsvecka 22. Här vårdas också barn som fötts i fullgången tid, men som är sjuka vid födseln och i behov av vård.

Avdelningen tar emot patienter från Östergötland, Kalmar, Västervik och Jönköping. De sex olika högspecialiserade neonatal-IVA-enheterna i Sverige har också ett mycket gott samarbete, vilket bland annat innebär att enheterna kan ta emot varandras patienter vid fullbeläggningar.

Enheten var den första neonatal-IVA-enheten i Sverige som blev certifierad enligt Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP). Det är en omvårdnadscertifiering som handlar om ett arbetssätt där vården individualiseras och där föräldrarnas delaktighet ökas. Målet är att minska komplikationerna och att barnen ska kunna lämna sjukhuset tidigare.

På neonatal-IVA bedrivs också forskning i flera patientnära studier.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier