region-ostergotland

Linköping Comprehensive Cancer Center

Fasad på Universitetssjukhuset i Linköping.

Den gemensamma plattformen Linköping Comprehensive Cancer Center samordnar och utvecklar cancervård, utbildning och forskning inom cancer i Region Östergötland och Linköpings universitet.

På Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala vårdar vi cancerpatienter från Östergötland, men även från Kalmar och Jönköpings län. I våra nationellt högspecialiserade vårduppdrag tar vi dessutom emot patienter från hela Sverige.

Genom att samordna vårt arbete i Linköping Comprehensive Cancer Center och styra mot gemensamma mål blir behoven lättare att identifiera, förbättringar får större fokus och vård, forskning och utbildning utvecklas effektivare.

Patienten i fokus

I Linköping Comprehensive Cancer Center ligger ett stort fokus också på att patienterna har inflytande och medverkar i olika utvecklingsarbeten. Representanter från patient- och närståendeföreningar sitter med i Linköping Comprehensive Cancer Centers beslutande organ, och kommer under de kommande åren få en allt större roll i att utveckla vården.

Tillsammans gör vi skillnad och formar framtidens cancervård.

Ackreditering för högsta kvalitet

Linköping Comprehensive Cancer Center är ackrediterade för sin cancervård, forskning och utbildning enligt standarder från Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Ackrediteringen är en kvalitetsstämpel på mycket hög kvalitet i vårt arbete. Men det är inte bara en utmärkelse – det är också ett åtagande om kontinuerlig förbättring för att förbli i framkant inom cancervård.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier