region-ostergotland

Högisoleringsvård

Inom Region Östergötland finns kunskap om och erfarenhet av högisoleringsvård vid högsmittsamma allvarliga infektioner.

Vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) finns beredskap för vård av patienter med högsmittsamma allvarliga infektioner. Högisoleringsvård är en avancerad form av sjukvård som kräver omfattande resurser när det gäller både materiel och personal. Den ställer också stora krav på samarbete mellan olika specialiteter och kompetensområden.

Särskilda åtgärder krävs

Högisoleringsvård är en typ av vård av patienter som har en misstänkt eller bekräftad smitta av en högsmittsam allvarlig infektion eller en okänd infektionssjukdom där smittvägen inte är klarlagd. Det handlar om olika akuta infektionssjukdomar som det ofta inte finns någon specifik behandling för och där de personer som drabbas har en hög risk att avlida. För att förhindra vidare spridning av sjukdomen i samhället eller inom sjukvården vidtas särskilda åtgärder. Några exempel på sjukdomar är ebolavirusinfektion, lassafeber, Krim-Kongo blödarfeber, smittkoppor och MERS-coronavirus.

Ställa om till högisoleringsvård

Ett antal medarbetare vid infektionskliniken, intensivvårdsavdelningen, röntgenkliniken liksom laboratoriepersonal är tränade för att vid behov arbeta med högisoleringsvård. Inom högisoleringsvården finns även kompetens för att sprida kunskap och färdigheter, både nationellt och internationellt. Region Östergötland har också en särskilt utbildad grupp för säker transport av patienter med högsmittsamma allvarliga infektioner.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier