region-ostergotland

Hjärtsjukvård med kateterteknik

Operationssal med sjukvårdspersonal och patient som opereras.

Seldingerenheten på Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping är den enda i sitt slag i Sverige. Här ges en högklassig specialistvård för hjärt- och kärlsjukdomar med avancerad kateterteknik. 

Ingreppen sker via patientens blodkärl och utan behov av öppen kirurgi. Det innebär en mer skonsam behandling för patienten och ökade möjligheter att rädda liv.

Det går bland annat att vidga förträngda kranskärl och sätta in konstgjorda hjärtklaffar med kateterteknik. Enheten behandlar också rytmrubbningar med ablationsteknik, vilket förenklat innebär att man värmer eller fryser de områden i hjärtat som är orsak till problemen. På Seldingerenheten görs även operationer av pacemaker och defibrillatorer (ICD).

Unikt för enheten är att specialister inom hjärtsjukdomar (kardiologi), kärlkirurgi, röntgen, fysiologi, hjärtkirurgi och anestesi samverkar. Det gör att patienterna inte behöver slussas runt på olika kliniker och avdelningar.

Seldingerenheten invigdes 2010 och har totalt åtta laboratorier varav ett finns på Vrinnevisjukhuset. Patienter tas emot från hela sydöstra sjukvårdsregionen men även andra delar av landet.

Enheten har fått sitt namn efter den banbrytande radiologen Sven-Ivar Seldinger. På 1950-talet utvecklade han en metod för att på ett skonsamt sätt föra in katetrar i blodkärl för att kunna spruta in kontrastvätska. 

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier