region-ostergotland

Avancerad sårvård

Närbild på en person som håller en läsplatta i sina händer. I bakgrunden en arm med ett sår.

I Region Östergötland finns en djup kunskap om avancerad sårvård, tack vare den framstående brännskadevården. Det har lett till en framgångsrik utveckling av avancerad sårvård även i ett bredare perspektiv, exempelvis när det gäller svårläkta bensår.

Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping tar inte bara emot patienter för högspecialiserad brännskadevård. Kunskapen inom avancerad sårvård har också lett till en utveckling av teknik och behandling av svårläkta sår. Kliniken driver exempelvis ett världsunikt arbete där man testar att behandla patienter med svårläkta bensår med stamceller. Arbetet kan få stor betydelse för behandlingen av svårläkta sår och i förlängningen även brännskadevården.

Kliniken har också förenklat och förbättrat bedömningen av svårläkta sår genom ett prisbelönt kvalitetsarbete med ett nytt AI-verktyg. Ett arbete som har spridits till kliniker, primärvård och kommuner över hela landet.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier