region-ostergotland

Sök förenings- och organisationsbidrag

Region Östergötland ger årligen bidrag inom hälso- och sjukvårdsområdet till följande verksamheter:

  • Funktionshindersföreningar
  • Barn- och ungdomsföreningar inom funktionshinderområdet
  • Pensionärsföreningar
  • Övriga ideella föreningar och organisationer

För att kunna få bidrag ska föreningen/organisationen vara länsövergripande, antingen genom att vara en länsförening eller att man tydligt kan påvisa att verksamheten når hela länet.

För övriga villkor för att få bidrag läs policyn:
Riktlinje för föreningsbidrag inom hälso- och sjukvårdsområdet Länk till annan webbplats.

Ansökan

För att förening ska kunna få bidrag år 2025 ska ansökan vara oss tillhanda senast den 15 september 2024.

Ladda ner ansökningsblankett för föreningsbidrag från Region Östergötland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Yvonne Ljungqvist, handläggare
E-post: Yvonne.Ljungqvist@regionostergotland
Telefon: 010-103 09 84

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier