region-ostergotland

Klimatfärdplan

I klimatfärdplanen presenteras Region Östergötlands interna klimatarbete åren 2023-2025.

Klimatfärdplanen redogör för hur målet om klimatneutral verksamhet kan nås för de direkta klimatutsläppen, men fastställer även delmål för att fortsatt minska den indirekta klimatpåverkan, via exempelvis upphandling och materialanvändning. Klimatfärdplanen innehåller mål för ökad klimathänsyn inom till exempel byggnation, material i vården, tjänsteresor, möbelhantering och IT.

Region Östergötlands klimatfärdplan Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier