region-ostergotland

Organisation och beslutsvägar för forskning

Region Östergötland har en stark organisation bakom forskningsarbetet.

Forskningsdirektören har ett övergripande ansvar

Region Östergötlands forskningsdirektör ingår i den högsta tjänstemannaledningen. Forskningsdirektören ansvarar för regionens processer och forskningsutveckling.
Forskningsstrategiska enheten är ett operativt stöd som ansvarar för administrativ hantering av exempelvis forskningsmedel och prövning av universitetssjukvård.

Forskningschefer på varje centrum

Varje centrum har en forskningschef som stöd till centrum- och verksamhetschefer i arbetet med att driva frågor som rör forskning och utveckling, samt utveckling av universitetssjukvården. Forskningscheferna utgör forskningsdirektörens strategiska ledningsgrupp genom forskningschefsnätverket. De representerar också sina respektive centrum i olika ledningsorgan i samarbetet med Linköpings universitet.

Centrala beslut om forskning tas i samverkan

Beslut om gemensamma satsningar kring forskning, strategiska inriktningar och förutsättningar för forskning och utveckling tas i samverkansorgan. Där ingår representanter från de tre sjukvårdshuvudmännen i Sydöstra sjukvårdsregionen: Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Östergötland, samt Linköpings universitet.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier