Årets tema

Mänskliga Rättighetsdagarna

Årets tema "Rätten till hälsa" är en grundläggande del i arbetet för mänskliga rättigheter och centralt för Region Öster...

Läs mer 

Den 19 november 2019 kommer vårdcentralerna i Östergötland att börja vaccinera mot säsongsinfluensa

Vaccination mot influensa

Den 19 november 2019 kommer vårdcentralerna i Östergötland att börja vaccinera mot säsongsinfluensa

Läs mer 

Halvbild på en man

Ditt beslut kan rädda liv

Varje år får cirka 700 personer i Sverige ett nytt organ. Men många hinner inte få det organ de väntar på i tid.

Läs mer 

Nyheter

 • Stärker primärvården med 30 miljoner

  Hälso- och sjukvårdsnämnden satsar ytterligare 30 miljoner kronor för att stärka primärvården. Resurstillskottet ska bland annat gå till insatser för äldre och personer med komplexa vårdbehov och till förbättrad koordinering vid sjukskrivning.

  12 november 2019


 • Misstänkta hudprickar kollas digitalt

  Med ny bildteknik kan vården enklare bedöma om en hudförändring är farlig. Genom att vårdcentralerna tar digitala bilder och skickar dem till hudkliniken slipper många patienter besöka sjukhuset. Nu används tekniken av alla vårdcentraler i Region Östergötland.

  11 november 2019


 • Åtgärder på Vrinnevi efter förhöjda legionellahalter

  Provtagning på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har påvisat förhöjda halter av legionella. Därför har hetvattensystemet spolats igenom och nya prover tagits. ”Som patient behöver man inte vara orolig”, säger smittskyddsläkaren Britt Åkerlind.

  8 november 2019


 • Så vill Region Östergötland utveckla tågtrafiken till 2040

  Resandet med tåg såväl inom som till och från Östergötland har ökat kraftigt de senaste åren, och förväntas öka ännu mer i framtiden. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har i dag behandlat ett förslag till tågstrategisk målbild inför 2040.

  7 november 2019


 • Samarbetsavtal för fler internationella investeringar

  Ett nytt samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Business Sweden ska locka fler internationella investeringar till regionen. Avtalet undertecknades i samband med East Sweden Innovation Day i Norrköping på torsdagen – som sig bör på ett innovativt sätt.

  7 november 2019


Här hittar du de lediga jobb som finns att söka just nu

Lediga jobb

Här hittar du de lediga jobb som finns att söka just nu. Jobben är sorterade efter yrke och/eller efter ort.

Läs mer 

1177 Vårdguiden

Råd, information och tjänster för din hälsa och vård

Region Östergötlands officiella anslagstavla

Region Östergötlands kalendarium

1177 Vårdguiden

Råd, information och tjänster för din hälsa och vård

Region Östergötlands officiella anslagstavla

Region Östergötlands kalendarium

Här hittar du de lediga jobb som finns att söka just nu

Lediga jobb

Här hittar du de lediga jobb som finns att söka just nu. Jobben är sorterade efter yrke och/eller efter ort.

Läs mer 

Nyheter

 • Stärker primärvården med 30 miljoner

  Hälso- och sjukvårdsnämnden satsar ytterligare 30 miljoner kronor för att stärka primärvården. Resurstillskottet ska bland annat gå till insatser för äldre och personer med komplexa vårdbehov och till förbättrad koordinering vid sjukskrivning.

  12 november 2019


 • Misstänkta hudprickar kollas digitalt

  Med ny bildteknik kan vården enklare bedöma om en hudförändring är farlig. Genom att vårdcentralerna tar digitala bilder och skickar dem till hudkliniken slipper många patienter besöka sjukhuset. Nu används tekniken av alla vårdcentraler i Region Östergötland.

  11 november 2019


 • Åtgärder på Vrinnevi efter förhöjda legionellahalter

  Provtagning på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har påvisat förhöjda halter av legionella. Därför har hetvattensystemet spolats igenom och nya prover tagits. ”Som patient behöver man inte vara orolig”, säger smittskyddsläkaren Britt Åkerlind.

  8 november 2019


 • Så vill Region Östergötland utveckla tågtrafiken till 2040

  Resandet med tåg såväl inom som till och från Östergötland har ökat kraftigt de senaste åren, och förväntas öka ännu mer i framtiden. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har i dag behandlat ett förslag till tågstrategisk målbild inför 2040.

  7 november 2019


 • Samarbetsavtal för fler internationella investeringar

  Ett nytt samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Business Sweden ska locka fler internationella investeringar till regionen. Avtalet undertecknades i samband med East Sweden Innovation Day i Norrköping på torsdagen – som sig bör på ett innovativt sätt.

  7 november 2019


Årets tema

Mänskliga Rättighetsdagarna

Årets tema "Rätten till hälsa" är en grundläggande del i arbetet för mänskliga rättigheter och centralt för Region Öster...

Läs mer 

Den 19 november 2019 kommer vårdcentralerna i Östergötland att börja vaccinera mot säsongsinfluensa

Vaccination mot influensa

Den 19 november 2019 kommer vårdcentralerna i Östergötland att börja vaccinera mot säsongsinfluensa

Läs mer 

Halvbild på en man

Ditt beslut kan rädda liv

Varje år får cirka 700 personer i Sverige ett nytt organ. Men många hinner inte få det organ de väntar på i tid.

Läs mer