Välkommen till Region Östergötland

Aktuellt

Kvinna i träningskläder.

Lägg till EN god vana

I broschyren Din guide till hälsa finns de viktigaste råden för att hålla sig frisk, både fysiskt och psykiskt. Hämta den på din vårdcentral, eller läs den här.

 

Hållbar utveckling

Region Östergötlands hållbarhetsprogram visar prioriterade områden och inriktningsmål för arbetet framåt.

 

Man får vaccin

Vaccinera dig mot covid-19

Läs om vilka rekommendationer som gäller och hur du bokar tid på 1177.se.

 

Nyheter

 • Skandinaviskt pris till professor på Anopiva

  Professor Michelle Chew har tilldelats Acta-stiftelsens pris av Skandinaviska föreningen för anestesi och intensivvård. ”Jag tänker att priset är ett kvitto på att vi har bra perioperativ vård och intensivvård, och god forskning kring det i Sverige”, säger hon.

  28 september 2022


 • Gravida erbjuds vaccination mot kikhosta

  Gravida i Östergötland kommer att erbjudas kostnadsfri vaccination mot kikhosta. Syftet är att skydda spädbarn mot den potentiellt allvarliga sjukdomen.

  27 september 2022


 • Beslut om överenskommelser inför 2023

  Barns och ungdomars hälsa, cancersjukvård och psykiatri är några av de områden som får del av särskilda satsningar under 2023. Det framgår av de nya överenskommelser som hälso- och sjukvårdsnämnden idag beslutat om.

  27 september 2022


 • Fortsatta satsningar på kollektivtrafiken i Östergötland

  Region Östergötland fortsätter att satsa på en väl utbyggd kollektivtrafik, både i stad och på landsbygden. Det är en del av innehållet i den trafik- och verksamhetsbeställning för 2023-2025 som trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutade om i dag.

  21 september 2022


 • Höstdos vaccin till alla vuxna i länet

  Nu erbjuder Region Östergötland alla som är 18 år eller äldre en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19.

  19 september 2022


Händer som håller i en karta över Ukraina i gult och blått

Säkerhetsläget och kriget i Ukraina

Här samlas information om Region Östergötlands arbete utifrån säkerhetsläget till följd av kriget i Ukraina.

 

Region Östergötlands kalendarium

Kvinna i träningskläder.

Lägg till EN god vana

I broschyren Din guide till hälsa finns de viktigaste råden för att hålla sig frisk, både fysiskt och psykiskt. Hämta den på din vårdcentral, eller läs den här.

 

Hållbar utveckling

Region Östergötlands hållbarhetsprogram visar prioriterade områden och inriktningsmål för arbetet framåt.

 

Man får vaccin

Vaccinera dig mot covid-19

Läs om vilka rekommendationer som gäller och hur du bokar tid på 1177.se.

 

Nyheter

 • Skandinaviskt pris till professor på Anopiva

  Professor Michelle Chew har tilldelats Acta-stiftelsens pris av Skandinaviska föreningen för anestesi och intensivvård. ”Jag tänker att priset är ett kvitto på att vi har bra perioperativ vård och intensivvård, och god forskning kring det i Sverige”, säger hon.

  28 september 2022


 • Gravida erbjuds vaccination mot kikhosta

  Gravida i Östergötland kommer att erbjudas kostnadsfri vaccination mot kikhosta. Syftet är att skydda spädbarn mot den potentiellt allvarliga sjukdomen.

  27 september 2022


 • Beslut om överenskommelser inför 2023

  Barns och ungdomars hälsa, cancersjukvård och psykiatri är några av de områden som får del av särskilda satsningar under 2023. Det framgår av de nya överenskommelser som hälso- och sjukvårdsnämnden idag beslutat om.

  27 september 2022


 • Fortsatta satsningar på kollektivtrafiken i Östergötland

  Region Östergötland fortsätter att satsa på en väl utbyggd kollektivtrafik, både i stad och på landsbygden. Det är en del av innehållet i den trafik- och verksamhetsbeställning för 2023-2025 som trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutade om i dag.

  21 september 2022


 • Höstdos vaccin till alla vuxna i länet

  Nu erbjuder Region Östergötland alla som är 18 år eller äldre en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19.

  19 september 2022


Händer som håller i en karta över Ukraina i gult och blått

Säkerhetsläget och kriget i Ukraina

Här samlas information om Region Östergötlands arbete utifrån säkerhetsläget till följd av kriget i Ukraina.

 

Region Östergötlands kalendarium