Läs artikeln om Hjärnans immuncell - en länk mellan inflammation och depression

Varför mår vi bra eller dåligt?

Läs det senaste numret av Forskning och utveckling på temat psykisk ohälsa.

Läs mer 

Ge blod i julklapp

Ge blod i julklapp

Vården behöver tusentals nya blodgivare - ge blod i julklapp. 

Läs mer 

Bilden visar en hand som håller i en mobil

Digitala vårdcentralen

...erbjuder videosamtal med läkare eller fysioterapeut direkt i din mobil eller surfplatta. 

Läs mer 

Nyheter

 • Beslut att utreda fler vårdcentrum i länet

  Omställningen till mer nära vård intensifieras nu i Region Östergötland. Under nästa år kommer regionen bland annat att utreda lokalisering och uppdrag för ett antal vårdcentrum i länet.

  10 december 2019


 • Startar gemensamt HVB-hem i samverkan

  Region Östergötland och länets kommuner kommer under nästa år att starta ett gemensamt HVB-hem. Syftet är att erbjuda ungdomar med särskilda behov samordnade insatser från barn- och ungdomspsykiatrin och respektive kommuns socialtjänst.

  9 december 2019


 • Röntgenkliniken öppnar enhet i Mjärdevi

  Röntgenkliniken vid Universitetssjukhuset öppnar nästa år en enhet i Mjärdevi i Linköping. Enheten ska vara mer lättillgänglig för patienterna och bidra till att möta det ökande behovet av röntgenundersökningar.

  9 december 2019


 • Regionen satsar 2,6 miljoner på landsbygdens företag

  Projektet Landsbygd får fortsatt finansiering från Region Östergötland under de kommande tre åren. Syftet är att stötta små och medelstora företag på landsbygden till fortsatt tillväxt.

  9 december 2019


 • Stipendier till forskare på Vrinnevisjukhuset

  Med ett års mellanrum har två forskande sjuksköterskor på Vrinnevisjukhuset tilldelats Astrid Janzon-stipendiet. Mona Ahlberg på intensiven får årets stipendium för sin forskning om hälsofrämjande samtal i familjer där någon varit kritiskt sjuk. Förra året fick Annette Waldemar på kardiologen stipendiet för forskning om närståendes närvaro vid hjärtstopp.

  6 december 2019


Här hittar du de lediga jobb som finns att söka just nu

Lediga jobb

Här hittar du de lediga jobb som finns att söka just nu. Jobben är sorterade efter yrke och/eller efter ort.

Läs mer 

1177 Vårdguiden

Råd, information och tjänster för din hälsa och vård

Region Östergötlands officiella anslagstavla

Region Östergötlands kalendarium

1177 Vårdguiden

Råd, information och tjänster för din hälsa och vård

Region Östergötlands officiella anslagstavla

Region Östergötlands kalendarium

Här hittar du de lediga jobb som finns att söka just nu

Lediga jobb

Här hittar du de lediga jobb som finns att söka just nu. Jobben är sorterade efter yrke och/eller efter ort.

Läs mer 

Nyheter

 • Beslut att utreda fler vårdcentrum i länet

  Omställningen till mer nära vård intensifieras nu i Region Östergötland. Under nästa år kommer regionen bland annat att utreda lokalisering och uppdrag för ett antal vårdcentrum i länet.

  10 december 2019


 • Startar gemensamt HVB-hem i samverkan

  Region Östergötland och länets kommuner kommer under nästa år att starta ett gemensamt HVB-hem. Syftet är att erbjuda ungdomar med särskilda behov samordnade insatser från barn- och ungdomspsykiatrin och respektive kommuns socialtjänst.

  9 december 2019


 • Röntgenkliniken öppnar enhet i Mjärdevi

  Röntgenkliniken vid Universitetssjukhuset öppnar nästa år en enhet i Mjärdevi i Linköping. Enheten ska vara mer lättillgänglig för patienterna och bidra till att möta det ökande behovet av röntgenundersökningar.

  9 december 2019


 • Regionen satsar 2,6 miljoner på landsbygdens företag

  Projektet Landsbygd får fortsatt finansiering från Region Östergötland under de kommande tre åren. Syftet är att stötta små och medelstora företag på landsbygden till fortsatt tillväxt.

  9 december 2019


 • Stipendier till forskare på Vrinnevisjukhuset

  Med ett års mellanrum har två forskande sjuksköterskor på Vrinnevisjukhuset tilldelats Astrid Janzon-stipendiet. Mona Ahlberg på intensiven får årets stipendium för sin forskning om hälsofrämjande samtal i familjer där någon varit kritiskt sjuk. Förra året fick Annette Waldemar på kardiologen stipendiet för forskning om närståendes närvaro vid hjärtstopp.

  6 december 2019


Läs artikeln om Hjärnans immuncell - en länk mellan inflammation och depression

Varför mår vi bra eller dåligt?

Läs det senaste numret av Forskning och utveckling på temat psykisk ohälsa.

Läs mer 

Ge blod i julklapp

Ge blod i julklapp

Vården behöver tusentals nya blodgivare - ge blod i julklapp. 

Läs mer 

Bilden visar en hand som håller i en mobil

Digitala vårdcentralen

...erbjuder videosamtal med läkare eller fysioterapeut direkt i din mobil eller surfplatta. 

Läs mer