Välkommen till Region Östergötland

Aktuellt

Ta hand om dig i sommar

På 1177.se kan du läsa om hur du hittar rätt i vården i sommar. Här finns också tips och råd om hur du själv kan behandla enklare skador och symtom.

 

Hållbar utveckling

Region Östergötlands hållbarhetsprogram visar prioriterade områden och inriktningsmål för arbetet framåt.

 

Man får vaccin

Vaccinera dig mot covid-19

Läs om vilka rekommendationer som gäller och hur du bokar tid på 1177.se.

 

Nyheter

 • Nytt hållbarhetsprogram för regionen

  Stärka jämlikheten och jämställdheten, ta ansvar för klimatet, och arbeta för god hälsa och välbefinnande. Det är de tre huvudområden som prioriteras i Region Östergötlands nya hållbarhetsprogram för åren 2023 till 2030.

  22 juni 2022


 • Strategi för folkhälsa i Östergötland antagen

  Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Det är syftet med Östergötlands folkhälsostrategi som regionfullmäktige antog i går.

  22 juni 2022


 • Ny treårsbudget beslutad

  Mer resurser till primärvården och fortsatt fokus på nära vård, kompetensförsörjning, digitalisering och hälsofrämjande insatser. Det är en del av innehållet i den treårsbudget som regionfullmäktige beslutade på tisdagen.

  21 juni 2022


 • Blodgivarbrist på Storgatan i Linköping - situationen är akut

  Under ett par veckors tid har GeBlod märkt ett nedåtgående besöksantal på den fasta enheten mitt i Linköping. Lokalen har tidvis ekat tom, vilket resulterat i att blodlagret nu är i akut behov av påfyllning inför semestern.

  21 juni 2022


 • Omikrons dödlighet granskad i ny rapport

  För personer som avled på sjukhus med covid-19 under den senaste pandemivågen var sjukdomen en direkt eller bidragande orsak till dödsfallet i mer än hälften av fallen. För personer med covid-19 som dog utanför sjukhus var andelen något lägre. Det visar en ny rapport från Region Östergötland.

  17 juni 2022


Händer som håller i en karta över Ukraina i gult och blått

Säkerhetsläget och kriget i Ukraina

Här samlas information om Region Östergötlands arbete utifrån det förändrade säkerhetsläget till följd av kriget i Ukraina.

 

Region Östergötlands kalendarium

Ta hand om dig i sommar

På 1177.se kan du läsa om hur du hittar rätt i vården i sommar. Här finns också tips och råd om hur du själv kan behandla enklare skador och symtom.

 

Hållbar utveckling

Region Östergötlands hållbarhetsprogram visar prioriterade områden och inriktningsmål för arbetet framåt.

 

Man får vaccin

Vaccinera dig mot covid-19

Läs om vilka rekommendationer som gäller och hur du bokar tid på 1177.se.

 

Nyheter

 • Nytt hållbarhetsprogram för regionen

  Stärka jämlikheten och jämställdheten, ta ansvar för klimatet, och arbeta för god hälsa och välbefinnande. Det är de tre huvudområden som prioriteras i Region Östergötlands nya hållbarhetsprogram för åren 2023 till 2030.

  22 juni 2022


 • Strategi för folkhälsa i Östergötland antagen

  Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Det är syftet med Östergötlands folkhälsostrategi som regionfullmäktige antog i går.

  22 juni 2022


 • Ny treårsbudget beslutad

  Mer resurser till primärvården och fortsatt fokus på nära vård, kompetensförsörjning, digitalisering och hälsofrämjande insatser. Det är en del av innehållet i den treårsbudget som regionfullmäktige beslutade på tisdagen.

  21 juni 2022


 • Blodgivarbrist på Storgatan i Linköping - situationen är akut

  Under ett par veckors tid har GeBlod märkt ett nedåtgående besöksantal på den fasta enheten mitt i Linköping. Lokalen har tidvis ekat tom, vilket resulterat i att blodlagret nu är i akut behov av påfyllning inför semestern.

  21 juni 2022


 • Omikrons dödlighet granskad i ny rapport

  För personer som avled på sjukhus med covid-19 under den senaste pandemivågen var sjukdomen en direkt eller bidragande orsak till dödsfallet i mer än hälften av fallen. För personer med covid-19 som dog utanför sjukhus var andelen något lägre. Det visar en ny rapport från Region Östergötland.

  17 juni 2022


Händer som håller i en karta över Ukraina i gult och blått

Säkerhetsläget och kriget i Ukraina

Här samlas information om Region Östergötlands arbete utifrån det förändrade säkerhetsläget till följd av kriget i Ukraina.

 

Region Östergötlands kalendarium