region-ostergotland

Samrådet för strategiska frågor

I samrådet för strategiska frågor hanteras frågor som är av strategisk principiell betydelse för Östergötlands utveckling och frågor som påverkar relationen mellan regionen och kommunerna.

Driva utvecklingen av Östergötland

Östergötlands utveckling är summan av utvecklingen i länets kommuner och
därför är också kommunerna centrala i arbetet med att driva utvecklingen av
Östergötland.

Region Östergötland bidrar i detta arbete genom att på olika sätt skapa förutsättningar för utvecklingen av länet som helhet.

Region Östergötland fungerar också som kontaktpunkt mot den nationella nivån i olika utvecklingsfrågor. Inom flera olika områden behöver kommunerna och regionen samarbeta om gemensamma strategier och insatser för att de ska få önskad effekt.

Representation i samrådet för strategiska frågor

Respektive kommun representeras av två företrädare. En majoritetsföreträdare och en oppositionsföreträdare. 

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier