region-ostergotland

Aktuella byggprojekt framtidens universitetssjukhus

På den här sidan hittar du kortfattad information om de större byggprojekt som pågår just nu på Universitetssjukhuset i Linköping.

Nybyggnation av Tinnerbäckshuset

På det sydöstra sjukhusområdet byggs ett nytt hus med lokaler för psykiatrisk vård, beroendevård samt habilitering. Under våren 2021 rivs den gamla psykiatribyggnaden för att möjliggöra byggnation av nya huskroppar.

Byggtid: Projektet pågår fram till 2025 och sker i två etapper. Första delen stod klar för inflyttning 2021. Läs mer om projektet Tinnerbäckshuset

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier