region-ostergotland

Byggprojekt Universitetssjukhuset i Linköping

Illustration över sjukhuset

Framtidens US är samlingsnamnet för de stora om- och nybyggnationer som sker på Universitetssjukhuset i Linköping (US) fram till år 2025.

Bygget startade hösten 2011 och satsningen omfattar tre större etapper:

  • Etapp 1: nybyggnation av fyra huskroppar i anslutning till sjukhusets huvudblock samt rivning av ett antal uttjänta byggnader.
  • Etapp 2: ombyggnationer i befintliga lokaler och omdisponering av verksamheter samt anläggning av gator och torg på sjukhusområdet
  • Etapp 3: ett nytt hus för psykiatrisk vård och habilitering – Tinnerbäckshuset

Etapp ett är avslutad och i mars 2015 flyttade den första vårdavdelningen i sjukhusets nybyggda delar. Därefter har flertalet vårdavdelningar och mottagningar fått nya lokaler, till exempel akutmottagningen och förlossningsavdelningen.

Flexibla lokaler underlättar i framtiden

I Framtidens US tar vi ett samlat grepp om sjukhusets utveckling och skapar en robust struktur som är hållbar för lång tid framöver. Det handlar till exempel om att skapa vårdrum som ser likadana ut överallt. Det för att enkelt kunna flytta verksamheter utan krav på ombyggnad i framtiden, för att underlätta för samverkan mellan yrkeskategorier och verksamheter och för att skapa en säkrare miljö för både patienter och medarbetare.

Säkrare för patienten

Planering och utformning av lokalerna utgår från patienterna och vad som blir bäst för dem. Till exempel byggs alla vårdrum som enkelrum för att öka patienternas integritet och minska risken för smitta. Öppenvårdens mottagningar har placerats i lättillgängliga lokaler på gatuplanet, medan slutenvården, som har inneliggande patienter, finns högre upp i en mer avskild och lugn miljö. Verksamheter som hör ihop och som patienterna ofta flyttas emellan, placeras tillsammans så att avstånden blir kortare.

Hållbart även imorgon

Vid om-och nybyggnationerna läggs också stor vikt vid att välja energieffektiva lösningar för att skapa miljömässigt hållbara fastigheter. Lufttäta byggnader som minimerar värmeförluster, moderna ventilationssystem och närvarostyrd belysning är några exempel. På Universitetssjukhuset i Linköping byggs Tinnerbäckshuset – det nya huset för psykiatri och habilitering – som ett så kallat passivhus.

Parallellt med de stora om-och nybyggnationerna sker också ett antal mindre byggprojekt på US som tillsammans strävar mot visionen Framtidens US – ett framtida universitetssjukhus där sjukvård, forskning och utbildning möts i moderna miljöer.

Fakta om projektet

Byggtid: 2011-2025
Investeringssumma: 3,8 miljarder
Ny yta: 80 000 m² nybyggnation och 55 000 m² ombyggnad/renovering.
Inflytt: Byggnationerna sker parallellt med ordinarie vårdverksamhet. Första avdelningen flyttade in i nybyggda lokaler i mars 2015.
Hållbarhet: Nybyggnationerna är miljöcertifierade enligt kraven i Miljöbyggnad nivå silver som är en kvalitetsstämpel vad gäller bland annat energihushållning, inomhusklimat, dagsljusinsläpp och giftfria materialval. Tinnerbäckshuset byggs som passivhus, med det allra lägsta behovet av köpt värme, el och kyla.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier