region-ostergotland

Fullmäktigebeslut om höjda patientavgifter 2024

Regionfullmäktige har beslutat om nya avgiftsbestämmelser för 2024. Det påverkar patientavgifter för bland annat besök på akutmottagningar, ambulanstransporter och sjukresor.

Regionfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde den 22 november de nya avgiftsbestämmelserna inför 2024.

En av förändringarna är att avgiften för sjukresor höjs från 80 kronor till 120 kronor nästa år. Dessutom försvinner kravet på sjukreseintyg som utfärdas av vårdpersonal, den så kallade "blå lappen".

– Egenavgiften för sjukresor är låg i Östergötland jämfört med övriga landet, och det är rimligt att höja avgiften som legat på samma nivå i flera år. Att dessutom slopa kravet på sjukreseintyg, och överlåta den bedömningen till patienten, blir mer rättvist och jämlikt, säger Fredrik Sjöstrand (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Avgiften för besök på regionens akutmottagningar vid Vrinnevisjukhuset, Universitetssjukhuset och Lasarettet i Motala höjs till 400 kronor. Avgift för besök i öppenvård blir även fortsatt 200 kronor.

Ny avgift för ambulanstransport blir 200 kronor, och samma avgift gäller för ambulanssjukvård där patienten vårdas på plats. Även liggande sjuktransport till och från regionfinansierade vårdinrättningar får en höjd avgift, 120 kronor.

Avgift för ambulanssjukvård och liggande sjuktransport ingår i högkostnadsskyddet. För barn och ungdomar till och med 19 år samt personer som är 85 år eller äldre, är ambulanssjukvården avgiftsfri.

Högkostnadsskyddet höjs från dagens 1 300 till 1 400 kronor per år. Även avgiften för slutenvård höjs, till 130 kronor per vårddygn för den som är 20-64 år och till 65 kronor för den som är 65 år eller äldre.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier