region-ostergotland

Ny treårsbudget beslutad

Att vända den negativa ekonomiska utvecklingen och prioritera kärnverksamheten är huvudfokus i Region Östergötlands nya treårsbudget, som regionfullmäktige idag beslutat om.

Treårsbudget för 2024-2026 med fokusområden 2024 slår fast den politiska ledningens inriktning för Region Östergötland de kommande åren. Budgeten antogs på tisdagen efter sedvanlig budgetdebatt i regionfullmäktige.

Hållbar ekonomi över tid står överst bland fokusområdena i den nya treårsbudgeten, som antas i ett svårt ekonomiskt läge. För att vända utvecklingen kommer det att krävas prioriteringar i samtliga verksamheter, konstateras det i budgeten.

– Vi måste se till att leverera en god vård med hög kvalitet och tillgänglighet och en kollektivtrafik med hög kvalitet till våra medborgare. Det gör vi bara genom att fokusera på det väsentliga, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

För att minska kostnaderna görs bland annat en generell besparing på två procent. Dessutom görs en riktad besparing på regionledningskontoret för att minska administration. Budgeten innehåller också ett uppdrag för att granska vad hälso- och sjukvården gör och hur mycket pengar som används.

Kompetensförsörjning har ett eget fokusområde, där aktivt arbete ska göras för att behålla och rekrytera medarbetare inom Region Östergötland och att begränsa beroendet av bemanningsföretag.

Uppdrag som rör kollektivtrafik och infrastruktur på landsbygd och i städer liksom uppdrag för att stödja utvecklingen av näringslivet och kompetensförsörjning i länet samt goda livsvillkor i Östergötland adresseras i olika fokusområden.

Även säkerhet och robusthet lyfts fram i treårsbudgeten. Det handlar om att stärka den regionala kris- och katastrofberedskapen för att kunna möta ett förändrat säkerhetsläge, nya hot och risker för störningar.

– Vägen framåt kommer inte att bli enkel och alla kommer att behöva bidra på olika sätt. Men trots många och svåra utmaningar framåt är vi övertygade om att utvecklingen går att vända. Östergötland kan bättre, med rätt förutsättningar och ett tydligt fokus på kvalitet, utveckling och kontinuerliga förbättringar, avslutar Marie Morell.

Treårsbudget 2024-2026 med fokusområden 2024 Länk till annan webbplats.

Text: kommunikationsenheten

Treårsbudget 2024–2026 med fokusområden 2024 innehåller följande fokusområden:

  • Hållbar ekonomi över tid
  • Attraktiv arbetsgivare med hållbar kompetensförsörjning
  • Tillgänglig, nära och sammanhållen hälso- och sjukvård
  • Hälso- och sjukvård med hög kvalitet och utvecklingskraft i framkant
  • Utvecklad kollektivtrafik och bra infrastruktur på både landsbygder och i städer
  • Näringsliv och kompetensförsörjning som bidrar till regional utveckling
  • En robust, säker och långsiktigt hållbar region
  • Goda livsvillkor i Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier