region-ostergotland

Utdragen förlossning (RÖ 2023/10780)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/10780

En kvinna i sen graviditet hör av sig till förlossningen med sammandragningar. Kvinnan undersökes, alla parametrar är normala och patienten återgår till hemmet. Under de närmaste dagarna därefter föreligger en utdragen latensfas innan aktivt förlossningsarbete startar där patienten hör av sig vid flera tillfällen på grund av smärta och återkommande sammandragningar. Patienten och fosterhjärtljud kontrolleras vid flera tillfällen under denna period utan att man finner något avvikande. Patient och partner har starkt önskemål om induktion av förlossningen men belastningen är hög på förlossningsavdelningen. När väl förlossningsarbetet kommer i gång blir den utdragen på grund av värksvaghet och sker till slut via sugklocka. Barnet avlider strax efter förlossningen.

En intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier