region-ostergotland

Fördröjd kirurgisk åtgärd (RÖ 2023/11314)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/11314

En patient som har ett par bekräftade utbuktningar blodkärlsväggen i hjärnan. Patienten planeras att få dessa åtgärdade kirurgiskt, men ett av blodkärlen spricker i väntan på operation. Patienten har då väntat längre på operation än vad var initialt planerat.

En internutredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier