region-ostergotland

Fördröjd diagnos (RÖ 2023/5784)

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/5784

Patient med ischemisk hjärtsjukdom, söker i november 2022 för första gången på grund av blödningar från tarmen. På grund av väntetider och brister i undersökningar dröjer det cirka 5 månader innan patienten diagnosticeras med en cancer. Utredning har påvisat brister som kunnat förkorta handläggningstiden.

Internutredning har utförts och handlingsplan upprättats.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Stenkvist, 010-103 00 00

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier