region-ostergotland

Fördröjd diagnos (RÖ 2023/202)

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping meddelar att en anmälan enligt lex Maria har gjorts

Diarienummer: RÖ 2023/202

Patient som söker med blod i avföring blir ej utredd för detta förrän 5 månader efter första kontakt med vården. Detta medför en fördröjning av diagnosen och risk för försämrad prognos samt ökad lidande för patienten och därmed en allvarlig vårdskada.

Händelsen har i huvudsak inträffat hos annan vårdgivare och utretts av dem. Vårdgivaren har auktorisation inom vårdval primärvård i Region Östergötland.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Stenkvist, 010-103 00 00

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier