region-ostergotland

Olämplig läkemedelsbehandling (RÖ 2023/6331)

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/6331

Patient med ischemisk hjärtsjukdom, förmaksflimmer som behandlas med blodförtunning, diabetes samt njursvikt söker med värk i fot. Får rekommendationen att använda receptfritt antiinflammatoriskt läkemedel. Inkommer till akutmottagning efter en knapp vecka med blödning i magen samt förvärrad njursvikt. Tillståndet kan förmodas ha samband med den rekommenderade medicineringen.

Internutredning samt handlingsplan har upprättats.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Stenkvist, 010-103 00 00

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier