region-ostergotland

Förväxling av läkemedel (RÖ 2023/9512)

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/9512

Kvinna i inducerat förlossningsarbete, där man efter cirka 15 timmar förväxlar läkemedel och ger livmodersammandragande istället för relaxerande läkemedel. Barnets förlöses med omedelbart kejsarsnitt och vårdas därefter på neonatalavdelning under ett halvt dygn.

Internutredning samt handlingsplan har upprättats.

För mer information kontakta: Erik Stenkvist, 010-103 00 00

Beslut

Datum 2024-01-26: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-34075/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier