region-ostergotland

Barn skadat vid undersökning (RÖ 2023/5705)

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/5705

Ett spädbarn undersöktes vid rutinkontroll på BVC, och ett symtom som tydde på magknip diskuterades, där sjuksköterskan skulle demonstrera ett läge för att lindra besvären. I samband med att barnet skulle läggas över ena armen rörde det på sig och föll i golvet. Barnet fördes omedelbart till sjukhus och undersökning påvisade mindre blödningar i huvudet. Barnet har återhämtat sig och kunnat återvända hem.

Intern utredning är genomförd, och det betraktas som en olyckshändelse där dock säkerhetsåtgärder har stärkts efter händelsen.

För mer information kontakta: Chefläkare Rose-Marie Pettersson. 010-103 00 00

Beslut

Datum 2023-11-20: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut i anmälan enligt lex Maria, diarienr: 3.1.1-25089/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.


Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier