region-ostergotland

Blodproppsförebyggande behandling uteblev (RÖ 2023/4942)

Chefläkare Erik Fransson vid lasarettet i Motala har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarinummer: RÖ 2023/4942

Patient som i mars genomgår en planerad operation för att återställa skadade ledband i ena fotleden. Ingreppet utförs hos Capio Specialistvård i Motala. Operatören anger i journalen att 3 veckors blodproppsförebyggande behandling planeras, men ordination görs inte i läkemedelsmodulen och detta leder till att behandlingen uteblir. Patientens gips avlägsnas efter tre veckor och 4 dagar senare insjuknar patienten i blodproppsbildning i lungcirkulationen. Patienten tillfrisknar efter behandling men insjuknandet i blodproppssjukdom bedöms ha ett samband med att patienten inte fick planerad förebyggande behandling

En internutredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Fransson, 010-103 00 00

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier