region-ostergotland

Förbisedd risk för allvarlig allergi (RÖ 2023/4078)

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/4078

Medelålders patient med allergi för ett flertal läkemedel, behövde sättas in på en blodförtunnande medicin. En allvarlig reaktion hade setts tidigare på ett liknande ämne vilket fanns dokumenterat och observerades. Preparatet skrevs ut och en allvarlig reaktion skedde som krävde ambulans till sjukhus. Patienten har inte fått några bestående men av händelsen.

Intern utredning genomförd.

För mer information kontakta: Rose-Marie Pettersson, 010-103 00 00

Beslut

Beslut IVO 2023-06-14, dnr IVO 3.1.1-19405/2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier