region-ostergotland

Bristande utredning av bröstsmärta (RÖ 2023/380)

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2023/380

Medelålders patient kom direkt till sin vårdcentral utan bokad tid, och hade sedan föregående dag central bröstsmärta som förvärrats. All personal var upptagen men en undersköterska tog EKG och kontrollerade temperatur, puls, blodtryck och syresättning. Patienten visade sig ha en lätt förhöjd temperatur och EKG hade datatolkats som oförändrat. Patienten fick gå hem efter att undersköterskan diskuterat med en läkare. Patienten hör av sig en dryg vecka senare och har fortsatta symtom från bröstet och feber och en läkarundersökning sker samma förmiddag där EKG tas på nytt. Det uppdagas då EKG-förändringar misstänkta för hjärtpåverkan och att dessa även fanns på föregående EKG. Patienten blir därför inlagd på sjukhus och en perikardit kan senare konstateras.

Intern utredning genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Rose-Marie Pettersson, 010-103 00 00

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier